Archív pre enviromentálna výchova Tag

Dobro sa chváli samo…

Nemecký environmentálny časopis Peppercorn , na ktorý nás upozornil Mgr. Harmady, uverejnil článok napísaný našimi deťmi v spolupráci s pani vychovávateľkou Martiškovou a pani učiteľkou Slušnou. V prílohe Vám ponúkame spomínaný článok v origináli v slovenčine a pre tých jazykovo zdatnejších, celý časopis v elektronickej podobe v nemeckom jazyku. Príspevok našich detí je na strane 23. Je super, že dobré veci sa šíria aj za hranice našej vlasti…                                            
Čítať viac …