Archív pre Centrum voľného času Tag

Počítačový krúžok

Počítačový krúžok navštevujú žiaci v dvoch skupinách. Prvú tvoria žiaci 3. a 4. ročníka a druhú žiaci 6. ročníka. Hlavná časť počítačového krúžku je založená na otvorenom vzdelávacom prostredí Minecraft: Education Edition, ktoré podporuje kreativitu, logiku, spoluprácu, slobodu experimentovať. Dá sa využiť k výuke všetkých typov predmetov pričom neexistuje limit na to, čo sa môže žiak v priebehu hry naučiť. V oboch skupinách sme
Čítať viac …

Metodika ľudového tanca

V dňoch od 6 do 10. novembra 2017 prebiehala na školách v rámci levického regiónu Metodika výučby ľudového tanca, ktorú organizuje Regionálne osvetové stredisko Levice.  Na našej škole sa uskutočnila táto zaujímavá a inšpirujúca výučba ľudového tanca dňa 9.novembra v poobedňajších hodinách. Zúčastnili sa jej deti z folklórneho krúžku – Radostník, ktorý vedie členka folklórneho súboru Vatra, Mgr. Lucia Solmošiová. Výučbu viedli lektori ľudového tanca.
Čítať viac …

Týždenný plán krúžkovej činnosti na šk. rok 2017/2018 – ZMENA !