Archív pre biologiská olympiáda Tag

Mladí biológovia na škole žali úspech na okresnom kole olympiády

Po napínavom školskom kole sa naši žiaci zúčastnili okresného kola biologickej olympiády. V konkurencii ostatných víťazov školských kôl žiakov z levického okresu medzi staršími žiakmi vynikal úspech piatačky Marianky Trungelovej, ktorá napriek zdravotným problémom obsadila v odbore botanika krásne 6. miesto. Medzi úspešných žiakov sa zaradila v odbore zoológia aj Karolínka Lešťanová a na druhom stupienku pre víťazov s postupom do krajského kola v odbornosti geológia stála
Čítať viac …

Biologická olympiáda a iné pokroky našich žiakov

Biologická olympiáda patrí medzi tie najťažšie, čo sa týka prípravy žiakov na ňu. Napriek tomu nás veľmi teší, že bol tento rok o ňu veľký záujem. Prípravu žiaci nepodcenili a vynaložili nemalé úsilie na to, aby obstáli v testoch, či poznávaní rastlín, živočíchov, minerálov a hornín. Aj keď koncepcia učiva v ročníkoch je odlišná, do kategórie E sa zapojili aj žiaci z piatej a siedmej triedy a postavili
Čítať viac …