Domov » Tabuľky a grafy trochu inak…

Tabuľky a grafy trochu inak…

Dňa 4.5.2018 si žiaci 5.A a 5.B triedy vytvorili na hodine matematiky tabuľky a grafy iným spôsobom ako ceruzkou a pravítkom.Jediným pomocníkom bol počítač a tabuľkový editor – Excel.

Ich predprípravou boli hodiny matematiky, kedy si žiaci vymysleli vlastné tabuľky a grafy s údajmi o známkach, obľúbených predmetoch, obľúbených farbách.

Používali rôzne typy grafov,ako napríklad stĺpcový, priestorový, či pre nich najzaujímavejší – koláčový .

Menili v nich farbu, pozadie a dopĺňali údaje vyčítané z tabuliek.

Táto hodina bola pre nich poučná a ich nadšenie nemalo konca.Taktiež bola námetom pre vlastnú tvorbu grafov v domácom prostredí, prípadne ako inšpirácia pre projekt z matematiky.

Ing. Sylvia Verbovská

učiteľka matematiky