Domov » Rozvrhy hodín

Rozvrhy hodín

I. A

Deň 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Po SJL
EPa
I. A
MAT
EPa
I. A
TSV
VKo
I. A
SJL
EPa
I. A
Ut MAT
EPa
I. A
SJL
EPa
I. A
KNB
IKo
I. A
TSV
VKo
I. A
SJL
EPa
I. A
St SJL
EPa
I. A
MAT
EPa
I. A
ANJ
DMa
I. A
KNB
IKo
I. A
SJL
EPa
I. A
ANJ
RHa
Št SJL
EPa
I. A
MAT
EPa
I. A
SJL
EPa
I. A
PVO
EPa
I. A
Pi SJL
EPa
I. A
HUV
EPa
I. A
VYV
EPa
I. A
VYV
EPa
I. A

I. B

Deň 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Po SJL
BDu
I. B
KNB
MVa
I. B
SJL
BDu
I. B
ANJ
DMa
I. B
ANJ
RHa
Ut SJL
BDu
I. B
MAT
BDu
I. B
SJL
BDu
I. B
TSV
TKr
I. B
St SJL
BDu
I. B
MAT
BDu
I. B
SJL
BDu
I. B
VYV
EPa
I. B
TSV
TKr
I. B
Št SJL
BDu
I. B
PVO
BBo
I. B
MAT
BDu
I. B
SJL
BDu
I. B
VYV
EPa
I. B
Pi MAT
BDu
I. B
SJL
BDu
I. B
KNB
MVa
I. B
HUV
KŠa
I. B

II. A

Deň 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Po KNB
IKo
II. A
SJL
KŠa
II. A
RGL
KŠa
II. A
SJL
KŠa
II. A
TSV
KŠa
MTJ
Ut SJL
KŠa
II. A
MAT
KŠa
II. A
SJL
KŠa
II. A
PVO
KŠa
II. A
HUV
KŠa
II. A
St KNB
IKo
II. A
SJL
KŠa
II. A
MAT
KŠa
II. A
SJL
KŠa
II. A
Št MAT
KŠa
II. A
SJL
KŠa
II. A
PVO
KŠa
II. A
VYV
KŠa
II. A
VYV
KŠa
II. A
Pi MAT
KŠa
II. A
SJL
KŠa
II. A
TSV
KŠa
MTJ
ANJ
RHa
UAJ I
ANJ
DMa
II. A

II. B

Deň 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Po TSV
VKo
VTJ
MAT
BBo
II. B
SJL
BBo
II. B
RGL
BBo
II. B
KNB
IKo
II. B
Ut SJL
BBo
II. B
MAT
BBo
II. B
SJL
BBo
II. B
VYV
BBo
II. B
VYV
BBo
II. B
St MAT
BBo
II. B
SJL
BBo
II. B
KNB
IKo
II. B
PVO
BBo
II. B
Št SJL
BBo
II. B
TSV
VKo
VTJ
MAT
BBo
II. B
SJL
BBo
II. B
HUV
MFa
II. B
Pi PVO
BBo
II. B
SJL
BBo
II. B
ANJ
DMa
II. B
SJL
BBo
II. B
ANJ
RHa
UAJ I

III. A

Deň 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Po ANJ
RHa
UAJ I
SJL
MCh
III. A
MAT
MCh
III. A
SJL
MCh
III. A
VYV
MCh
III. A
Ut MAT
MCh
III. A
SJL
MCh
III. A
TSV
VKo
VTJ
PDA
EPa
III. A
SJL
MCh
III. A
St KNB
MVa
III. A
SJL
MCh
III. A
VLA
EPa
III. A
ANJ
RHa
UAJ I
HUV
IKo
III. A
Št KNB
MVa
III. A
ANJ
RHa
UAJ I
TSV
VKo
VTJ
MAT
MCh
III. A
SJL
MCh
III. A
Pi SJL
MCh
III. A
INF
MCh
Inf ZŠ
PVC
BBo
III. A
SJL
MCh
III. A
MAT
MCh
III. A

III. B

Deň 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Po MAT
MCh
III. B
SJL
DGa
III. B
KNB
MVa
III. B
SJL
DGa
III. B
TSV
VKo
VTJ
Ut PDA
MVa
III. B
TSV
VKo
VTJ
MAT
MCh
III. B
SJL
DGa
III. B
ANJ
DMa
III. B
St SJL
DGa
III. B
HUV
IKo
III. B
INF
BSl
Inf ZŠ
MAT
MCh
III. B
SJL
DGa
III. B
Št ANJ
DMa
III. B
VLA
MVa
III. B
SJL
DGa
III. B
PVC
MVa
III. B
KNB
MVa
III. B
Pi VYV
MVa
III. B
SJL
DGa
III. B
MAT
MCh
III. B
SJL
DGa
III. B
ANJ
DMa
III. B

IV. A

Deň 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Po MAT
DGa
IV. A
HUV
TMe
IV. A
ANJ
DMa
IV. A
KNB
IKo
IV. A
SJL
DGa
IV. A
VYV
DGa
IV. A
ANJ
RHa
UAJ I
Ut SJL
DGa
IV. A
MAT
DGa
IV. A
SJL
DGa
IV. A
KNB
IKo
IV. A
PDA
DGa
IV. A
St IFV
MCh
InfGsV
SJL
DGa
IV. A
MAT
DGa
IV. A
SJL
DGa
IV. A
ANJ
DMa
IV. A
IFV
BSl
Inf ZŠ
ANJ
RHa
UAJ I
Št VLA
BSl
IV. A
SJL
DGa
IV. A
TEV
TKu
MTJ
MAT
DGa
IV. A
SJL
DGa
IV. A
Pi SJL
DGa
IV. A
ANJ
DMa
IV. A
MAT
DGa
IV. A
TEV
TKu
MTJ
PVC
EPa
IV. A
ANJ
RHa
UAJ I

IV. B

Deň 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Po SJL
BSl
IV. B
MAT
BSl
IV. B
VLA
BSl
IV. B
TEV
VKo
IV. B
ANJ
DMa
IV. B
KNB
IKo
IV. B
ANJ
RHa
UAJ I
Ut KNB
IKo
IV. B
SJL
BSl
IV. B
MAT
BSl
IV. B
SJL
BSl
IV. B
HUV
BSl
IV. B
St ANJ
DMa
IV. B
SJL
BSl
IV. B
TEV
VKo
IV. B
MAT
BSl
IV. B
SJL
BSl
IV. B
ANJ
RHa
UAJ I
Št IFV
MCh
MAT
BSl
IV. B
SJL
BSl
IV. B
ANJ
DMa
IV. B
PVC
BSl
IV. B
ANJ
RHa
UAJ I
IFV
BSl
Inf ZŠ
Pi MAT
BSl
IV. B
SJL
BSl
IV. B
PDA
BSl
IV. B
SJL
BSl
IV. B
VYV
BSl
IV. B

V. A

Deň 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Po MAT
SVe
V. A
KNB
IKo
V. A
SJL
MPo
V. A
INF
SVe
Inf ZŠ
DEJ
BBa
V. A
THD
RHa
V. A
Ut MAT
SVe
V. A
ANJ
DMa
V. A
SJL
MPo
V. A
GEG
MHa
V. A
KNB
IKo
V. A
TSV
TKu
MTJ
TSV
VKo
VTJ
St SJL
MPo
V. A
DEJ
BBa
V. A
VYV
BBo
V. A
MAT
SVe
V. A
BIO
KVa
V. A
Št MAT
SVe
V. A
ANJ
DMa
V. A
SJL
MPo
V. A
TSV
TKu
MTJ
GEG
MHa
V. A
TSV
VKo
VTJ
Pi ANJ
DMa
V. A
HUV
TMe
V. A
SJL
MPo
V. A
MAT
SVe
V. A
BIO
KVa
V. A

V. B

Deň 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Po SJL
JŠv
V. B
ANJ
DMa
V. B
MAT
SVe
V. B
GEG
BBa
V. B
INF
SVe
Inf ZŠ
BIO
KVa
V. B
Ut SJL
JŠv
V. B
THD
BŠk
V. B
MAT
SVe
V. B
ANJ
DMa
V. B
BIO
KVa
V. B
TSV
TKu
MTJ
TSV
VKo
VTJ
St MAT
SVe
V. B
KNB
MHor
V. B
DEJ
MHa
V. B
SJL
JŠv
V. B
VYV
BBo
V. B
Št SJL
JŠv
V. B
GEG
BBa
V. B
MAT
SVe
V. B
TSV
TKu
MTJ
ANJ
DMa
V. B
TSV
VKo
VTJ
Pi MAT
SVe
V. B
KNB
MHor
V. B
DEJ
MHa
V. B
HUV
TMe
V. B
SJL
JŠv
V. B

VI. A

Deň 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Po ANJ
DMa
VI. A
TSV
TKu
MTJ
MAT
AKo
VI. A
SJL
JŠv
VI. A
SJL
JŠv
VI. A
INF
SVe
Inf ZŠ
TSV
VKo
VTJ
Ut MAT
AKo
VI. A
SJL
JŠv
VI. A
ANJ
DMa
VI. A
THD
TKu
VI. A
FYZ
BŠk
UFyz
HUV
TMe
VI. A
St MAT
AKo
VI. A
SJL
JŠv
VI. A
NEE
ARe,MCh
VI. B
ANJ
DMa
VI. A
KNB
MHor
VI. A
FRE
JBe
VI. A
Št OBN
TKu
VI. A
SJL
JŠv
VI. A
MAT
AKo
VI. A
DEJ
LSo
VI. A
TSV
TKu
MTJ
VYV
MFa
VI. A
TSV
VKo
VTJ
Pi SJL
JŠv
VI. A
GEG
MHa
VI. A
BIO
KVa
VI. A
MAT
AKo
VI. A
FYZ
BŠk
UFyz
KNB
MHor
VI. A

VI. B

Deň 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Po MAT
AKo
VI. B
TSV
TKu
MTJ
BIO
KVa
VI. B
SJL
TMe
VI. B
ANJ
LSt
UAJ II
GEG
MHa
VI. B
TSV
VKo
VTJ
Ut FYZ
BŠk
UFyz
MAT
AKo
VI. B
DEJ
BBa
VI. B
SJL
TMe
VI. B
HUV
TMe
VI. B
THD
DMa
VI. B
St SJL
TMe
VI. B
MAT
AKo
VI. B
NEE
ARe,MCh
VI. B
KNB
MHor
VI. B
VYV
ARe
VI. B
FRE
JBe
VI. A
Št ANJ
LSt
UAJ II
MAT
AKo
VI. B
SJL
TMe
VI. B
SJL
TMe
VI. B
TSV
TKu
MTJ
INF
MHor
Inf ZŠ
TSV
VKo
VTJ
Pi SJL
TMe
VI. B
OBN
TKu
VI. B
MAT
AKo
VI. B
FYZ
BŠk
UFyz
KNB
MHor
VI. B
ANJ
LSt
UAJ II

VII.

Deň 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Po KNB
MVa
VII.
SJL
JŠv
VII.
FYZ
BŠk
UFyz
MAT
AKo
VII.
CHE
AKo
UChe
DEJ
JŠv
VII.
Ut ANJ
LSt
UAJ II
BIO
KVa
VII.
MAT
AKo
VII.
INF
SVe
Inf ZŠ
NEJ
ARe
UNJ
VYV
KŠa
VII.
ANJ
LGr
VII.
NEJ
ARe
VII.
INF
SVe
Inf ZŠ
St OBN
TKu
VII.
KNB
MVa
VII.
MAT
AKo
VII.
TSV
TKu
MTJ
SJL
JŠv
VII.
CHE
AKo
UChe
TSV
MŠe,VKo
IX.
Št MAT
AKo
VII.
ANJ
LSt
UAJ II
GEG
MHa
VII.
SJL
JŠv
VII.
HUV
TMe
VII.
TSV
TKu
MTJ
ANJ
LGr
VII.
TSV
MŠe,VKo
VII.
Pi MAT
AKo
VII.
BIO
KVa
VII.
SJL
JŠv
VII.
ANJ
LSt
UAJ II
NEJ
ARe
UNJ
THD
BŠk
ANJ
LGr
VII.
THD
RHa
VII.
NEJ
ARe
VII.

VIII.

Deň 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Po RUJ
AHa
VIII.
MAT
SVe
VIII.
SJL
TMe
VIII.
ANJ
LSt
UAJ II
BIO
KVa
VIII.
VUM
BSl
VIII.
NEJ
ARe
UNJ
ANJ
LGr
VIII.
Ut SJL
TMe
VIII.
MAT
SVe
VIII.
ANJ
LSt
UAJ II
FYZ
BŠk
UFyz
DEJ
MHa
VIII.
CHE
AKo
UChe
ANJ
LGr
VIII.
St GEG
MHa
VIII.
SJL
TMe
VIII.
SJL
TMe
VIII.
TSV
TKu
MTJ
MAT
SVe
VIII.
KNB
MHor
VIII.
TSV
MŠe,VKo
IX.
Št RUJ
AHa
VIII.
MAT
SVe
VIII.
ANJ
LSt
UAJ II
INF
SVe
SEE/THD
BŠk
VIII.
TSV
TKu
MTJ
NEJ
ARe
UNJ
ANJ
LGr
VIII.
SEE/THD
BŠk
VIII.
INF
SVe
Inf ZŠ
TSV
MŠe,VKo
VII.
Pi FYZ
BŠk
UFyz
MAT
SVe
VIII.
SJL
TMe
VIII.
KNB
MHor
VIII.
GEG
MHa
VIII.
OBN
TKu
VIII.

IX.

Deň 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Po SJL
TMe
IX.
NEJ
ARe
UNJ
DEJ
MHa
IX.
MAT
MŠe
IX.
OBN/VUM
TKu
IX.
FYZ
BŠk
UFyz
Ut GEG
BBa
IX.
ANJ
LSt
UAJ II
SJL
TMe
IX.
CHE
AKo
UChe
MAT
MŠe
IX.
INF
SVe
Inf ZŠ
St MAT
MŠe
IX.
NEJ
ARe
UNJ
ANJ
LSt
UAJ II
TSV
TKu
MTJ
DEJ
MHa
IX.
SJL
TMe
IX.
TSV
MŠe,VKo
IX.
Št BIO
KVa
IX.
SJL
TMe
IX.
MAT
MŠe
IX.
CHE
AKo
UChe
KNB
MHor
IX.
TSV
TKu
MTJ
TSV
MŠe,VKo
VII.
Pi KNB
MHor
IX.
ANJ
LSt
UAJ II
MAT
MŠe
IX.
DEJ
MHa
IX.
SJL
TMe
IX.
SEE/THD
TMe
IX.