Domov » RAŇAJKY SO ŠLABIKÁROM

RAŇAJKY SO ŠLABIKÁROM

Dnešná hodina čítania v 1. B bola naozaj zaujímavá. Najprv si prváci prečítali príbeh v šlabikári o tom, ako si súrodenci Braňo a Táňa chystali raňajky. Bol to žartovný príbeh o všelijakých dobrotách. No deti z 1. B veľmi dobre vedia, ako majú vyzerať zdravé a výdatné raňajky, z ktorých malí žiaci získajú energiu a vitamíny potrebné počas celého dňa. Spolu s pani učiteľkou si presne také raňajky pripravili a pozvanie prijala aj pani riaditeľka Majka Farkašová.

Všetci spoločne sme sa chutne a zdravo naraňajkovali. Bola to skvelá vyučovacia hodina, plná dobrej nálady a ponaučenia.

Triedna učiteľka Božka Dudášová