Domov » Personálne obsadenie

Personálne obsadenie

PaedDr. Mária Farkašová – riaditeľka školy – učiteľka 1. stupeň ZŠ, HUV, VYV
Mgr. Branislav Bányi – DEJ, GEG
PaedDr. Jana Betinová – FRJ, RUJ
Mgr. Monika Birnerová – vychovávateľka
Mgr. Beata Borošová – triedna učiteľka 2. B triedy – učiteľka 1. stupeň ZŠ
Mgr. Božena Dudášová – triedna učiteľka 1. B triedy – špeciálny pedagóg – učiteľka 1. stupeň ZŠ
Mgr. Daniela Gaľová – triedna učiteľka 4. A triedy – učiteľka 1. stupeň ZŠ
Mgr. Lucia Greksová – ANJ, vychovávateľka
PaedDr. Andrea Hančinová – RUJ
Mgr. Miloš Harmady – GEG, DEJ
Mgr. Renáta Harmadyová – ANJ 1. stupeň ZŠ
Mgr. Matúš Horka – ANJ
Mgr. Martin Horniak – KNB
Mgr. Mária Chujacová – triedna učiteľka 3. A triedy – učiteľka 1. stupeň ZŠ, NEJ
Mgr. Ida Kopernická – KNB
Mgr. Adriana Kováčová – triedna učiteľka 6. B triedy – CHE, MAT
Mgr. Marcela Kováčová – vychovávateľka
Mgr. Viera Kováčiková – TSV
ThLic. Ján Kraus – KNB
Mgr. Tomáš Kuťka – TSV, OBN, VUM
Mgr. Zuzana Lazarová – SJL, NEJ
Mgr. Denisa Makušová – triedna učiteľka 5. B triedy – ANJ
Mgr. Terézia Mészárosová – triedna učiteľka 9. triedy – SJL, HUV
Mgr. Erika Pachingerová – triedna učiteľka 1. A triedy – učiteľka 1. stupeň ZŠ
Mgr. Veronika Pechová – vychovávateľka, školský psychológ
PhDr. Monika Podskalková – SJL
Mgr. Beáta Slušná – triedna učiteľka 4. B triedy – učiteľka 1. stupeň ZŠ
Mgr. Lucia Solmošiová – DEJ
Mgr. Lucia Strelková – ANJ
Mgr. Karin Šabíková – triedna učiteľka 2. A triedy – učiteľka 1. stupeň ZŠ
Mgr. Monika Ševčíková – MAT, TSV
Ing. Beata Škorníková – triedna učiteľka 6.A triedy – FYZ
Mgr. Júlia Švecová – triedna učiteľka 7. triedy – SJL, DEJ
Ing. Katarína Vargová – triedna učiteľka 5. A triedy – CHE, BIO
Mgr. Monika Vámošová – triedna učiteľka 3. B triedy – KNB, vychovávateľka
Ing. Sylvia Verbovská – triedna učiteľka 8. triedy – MAT, INF

Magdaléna Albertová – upratovačka
Ing. Zuzana Bajzová – ekonómka
Anna Borbélyová  – hlavná kuchárka
Adriena Búranová  – upratovačka
Milan Dolník – správca IKT
Vladimír Ďuriška – školník
Viera Šebová – pomocná sila v školskej jedálni
Margita Horniaková  – mzdová účtovníčka
Anetta Ižoldová – pomocná sila v školskej jedálni
Mgr. Darina Klepáčová – tajomníčka
Ľubica Kováčová – pomocná sila v školskej jedálni
Margita Pastierová – upratovačka
Monika Pastýrová – vedúca školskej jedálne
Zuzana Puchovská – upratovačka
Monika Šafárová – kuchárka
Mária Šemetková – upratovačka
Dana Slimáková – kuchárka
Zuzana Štadlerová – upratovačka