Hráme sa v ŠKD

Hviezdoslavov Kubín

Súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy dňa 5.4.2018 pokračovala v obvodnom kole, kde si šikovne počínala PAULÍNKA SUCHANSKÁ, ktorá si vo svojej kategórii vyrecitovala 3.miesto, za čo jej gratulujeme. Dobre si počínali aj Marianka Trungelová, Terezka Tináková i Amy Tomašovská, no silná konkurencia im nedovolila umiestniť sa. Všetkým recitátorkám ďakujeme za dôstojnú reprezentáciu našej školy.

„Naj čitateľ“ v II. A triede

Marec je mesiac, ktorý už tradične patrí knihám, preto práve v ňom vyvrcholila v II. A triede súťaž o „Naj čitateľa“, ktorá prebiehala počas školského roka. Druháci čítajú radi, navštevujeme pravidelne aj Tekovskú knižnicu, mnohí rodičia nás podporili v súťaži povzbudením, návštevou kníhkupectva, pomocou s výberom vhodných kníh pre deti. Najviac kníh prečítali: I. miesto: Simonka Hrudková, Rebeka Horňáková, Danielka Jakubíková II. miesto: Matúš Marko, Dominika Hudecová
Čítať viac …

Naša pani učiteľka Danka Gaľová ocenená primátorom mesta Levice

Dňa 28.marca 2018 pri príležitosti Medzinárodného dňa učiteľov naša dlhoročná kolegyňa Mgr. Danka Gaľová, učiteľka I. stupňa, triedna učiteľka 4.A triedy bola ocenená za dlhoročnú a statočnú pedagogickú prácu primátorom mesta Levice Ing. Štefanom Mišákom. Danka je veľmi skromná pani učiteľka, ktorá žije  a pracuje pre deti a s deťmi. Dosahuje vynikajúce výsledky vo viacerých vedomostných i umeleckých súťažiach, svojich žiakov vedie k pracovitosti a čestnosti. Danka,
Čítať viac …

List od nášho adoptovaného chlapca Callista Christiana z Kene

 

Niesol kríž aj za nás

Žiaci z divadelného krúžku si pre nás pripravili hranú krížovú cestu. Nebolo to obyčajné divadlo z javiska. Javiskom totiž boli naše srdcia, v ktorých sme mohli prežívať  Ježišovu lásku. Ďakujeme účinkujúcim, ktorí nás krížovou cestou voviedli do nádherných dní Veľkej noci, do dní Božej milosti a lásky… Žiaci 1. až 4. ročníka  

Svetový deň vody na prvom stupni

22. marec je deň, v ktorom si každý rok viac uvedomujeme význam vody a zmysel starostlivosti o ňu. Dostatok čistej vody je dar, vôbec nie samozrejmý. Preto sme v tento deň prišli všetci oblečení v modrej farbe, spoločne sme na školskom dvore vytvorili veľkú kvapku vody. V jednotlivých triedach sme sa venovali tvorivým tematickým aktivitám, inštalovali sme vodné toky, riešili zábavné kvízy, rozprávali sme sa o vodných
Čítať viac …