Domov » Nové zážitky prvákov v ŠKD

Nové zážitky prvákov v ŠKD

Počas pôstneho obdobia sme spoločne chceli vyjadriť svoju vďaku za Ježišov kríž… Tvorbou origami rámikov, do ktorých sme jednotlivo lepili obrázky 14. zastavení.  Tie sme si počas modlitby pripomenuli a rozprávali sme sa o nich.

Venovali sme sa témam ako sú zdravé telo a zdravé zúbky. Formou diskusie, rôznych pracovných listov a tvorby plagátov sme sa naučili, ako sa starať o svoje zdravie, ktoré potraviny sú výživné, a ktoré by sme mali jesť iba s mierou. Na záver sme si overili naše konštrukčné zručnosti a tvorivosť výrobou jedlých objektov.

To, že radi pracujeme v skupinách sme podporili tvorbou vlastných spoločenských hier.

Príchod jari sme si spestrili kvetinovými výrobkami z papiera. Naučili sme sa ako sa vyvíja rastlinka zo semienka a čo všetko potrebuje pre svoj život a rast. Najlepšou formou na zapamätanie je vlastný zážitok z činnosti, preto sme si zasadili fazuľky a pozorovali sme ako nám postupne klíčia. Naučili sme sa presádzať fialky, o ktoré sa budeme s láskou starať a polievať ich. Aj touto formou sme si uvedomili nesmierny význam vody pre všetko živé… Zaujímavou aktivitou na túto tému bolo vytváranie nášho „morského akvária“.

Žiaci prvého ročníka a pani vychovávateľky