Archív pre kategóriu 'Oznámenia'

DOD na Katolíckej spojenej škole sv. Vincenta de Paul – rozpis a časový harmonogram aktivít

Riaditeľské voľno

Vyšportuj si zdravie a Tvorinkovo

Oznam

Dňa 22. 11. 2017 bude TESTOVANIE žiakov 5. ročníka. Z uvedeného dôvodu budú mať žiaci 6. – 9. ročníka riaditeľské voľno. PaedDr. Mária Farkašová riaditeľka školy

Pozvánka na „Vyšportuj si zdravie“

Akadémia Mateja Tótha

Milí rodičia, dávame Vám do ponuky možnosť zapísať Vaše dieťa na Akadémiu Mateja Tótha. Ide o športovú prípravu detí , ktorá vedie nielen k zdravšiemu vývinu dieťaťa, ale aj pozitívne vplýva na celkový osobnostný rozvoj. Deti budú viesť odborne vyškolení pedagógovia a samozrejme sa na určených tréningoch zúčastní aj samotný Matej Tóth. V Akadémii Mateja Tótha je zapísaných už vyše 700 členov, funguje
Čítať viac …

Týždenný plán krúžkovej činnosti na šk. rok 2017/2018 – ZMENA !