Archív pre kategóriu 'Olympiáda'

Diktátová olympiáda

Vo štvrtok 22.2.2018 sa 44 žiakov (4. – 9. roč.) rozhodlo zmerať si sily v pravopise. Nebolo to jednoduché! Súťažiaci boli rozdelení do troch kategórií. Nultú kategóriu tvorili štvrtáci a piataci, prvú kategóriu si vyhradili šiestaci a siedmaci a ôsmaci a deviataci obsadili druhú  kategóriu. Všetci museli písať text podľa diktovania, museli zvládnuť doplňovanie vynechaných gramatických javov a 6. až 9. ročník mal zvládnuť aj opravu
Čítať viac …

Geografická olympiáda – školské kolo

Geografická olympiáda patrí medzi najobľúbenejšie a výsledkami najúspešnejšie olympiády našej školy. V tomto školskom roku sa konal už jej 46. ročník. Tohtoročnou témou monotematickej časti je Cestovný ruch so zameraním na vybrané štáty Európy. Úlohy školského kola riešilo 31 žiakov 5. – 9. ročníka, z toho 27 si počínalo ako úspešný riešiteľ.   Poradie postupujúcich do okresného kola v jednotlivých kategóriách je
Čítať viac …

Biologická olympiáda

Dňa 9. 1. 2018 prebehla na našej škole biologická olympiáda kategórie C pre 8. a 9. ročník základných  škôl. Zúčastnilo sa jej 13 žiakov, z ktorých 11 bolo úspešnými riešiteľmi. Olympiáda prebehla v učebni biológie a pozostávala z písomnej časti. miesto získala Laura Kabátová, žiačka 8. ročníka. miesto získala Amy Tomašovská, žiačka 9. ročníka. Obe žiačky postupujú do okresného kola. Úspešným
Čítať viac …

Dejepisná olympiáda

Aj v tomto školskom roku sme riešili Dejepisnú olympiádu. Celkovo sa školského kola zúčastnilo 20 žiakov základnej školy. Šiestaci a siedmaci sa zamerali tento rok na staroveké Grécko. Ôsmaci a deviataci mali hlavnú tému medzivojnové obdobie 20. storočia.   Deviati žiaci sa stali úspešnými riešiteľmi školského kola.   V okresnom kole nás budú reprezentovať: ročník – Radka Benčová a Bibiána Šebová ročník – Samuel F.
Čítať viac …

Matematická olympiáda – školské kolo

Aj  v tomto školskom roku sa zapojili žiaci 5. a 9. ročníka do Matematickej olympiády. Tento školský rok je to už 67. ročník. Žiaci si potrápili hlavičky s riešením šiestich úloh a tí najúspešnejší, ktorí postupujú do okresného kola sú: kategória Z5 Meno žiaka: Meno pripravujúceho učiteľa: 1.Lucia Földesiová Ing. Sylvia Verbovská 2.Lukáš Gudanek Ing. Sylvia Verbovská 3.Martina Vojtková Ing. Sylvia Verbovská 4. Sebastián
Čítať viac …

Olympiáda v ruskom jazyku

V pondelok 04.12. 2017 sa uskutočnilo  školské kolo Olympiády v ruskom jazyku. Našu školu reprezentovali žiaci 8. ročníka v kategórii A1. Po úvodných organizačných pokynoch žiaci absolvovali čítanie s porozumením, počúvanie s porozumením, test z kulturológie,  v poslednej časti prezentovali svoje jazykové schopnosti a komunikačné zručnosti k jednotlivým konverzačným témam. Na 1. miesto sa prebojovala Terézia Mihálková / 75 b./,
Čítať viac …

10. ročník okresného kola Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

sa uskutočnil tradične na našej škole, KSŠ sv. Vincenta de Paul,  29.11. 2017. Svoje vedomosti si preverilo a porovnalo 23 žiakov z rôznych škôl nášho okresu. Výsledky si môžete pozrieť vo výsledkovej tabuľke: Našej Pati  Repiskej ďakujeme za dôstojnú reprezentáciu školy.