Archív pre kategóriu 'Nezaradené'

List od nášho adoptovaného chlapca Callista Christiana z Kene

 

iBobor

V dňoch  od 6. novembra  do 10. novembra  2017 sa žiaci našej školy zapojili do online informatickej súťaže Ibobor. Hlavným cieľom súťaže je podpora záujmu o IKT u všetkých žiakov. Úlohy boli zamerané na logiku, kombinatoriku, jednoduché programovanie. Symbolom je usilovný, inteligentný bobor. Do súťaže sa zapojilo 80 žiakov II.stupňa základnej školy.   Úspešnými riešiteľmi v kategórii BOBRÍK  sa stali:   Lucia Földesiová                    5.A            
Čítať viac …

Blahorečenie Titusa Zemana

Titus Zeman, salezián kňaz, mučeník Titus Zeman sa narodil 4. januára 1915 vo Vajnoroch. V detstve býval často chorý. Po tom, ako sa v desiatich rokoch na príhovor Panny Márie Sedembolestnej náhle uzdravil, rozhodol sa stať sa kňazom. Rodina napokon predala malé pole, pomohli aj niektorí dobrodinci a podporovali Titusa počas rokov štúdií na ceste ku kňazstvu. Dňa 6. augusta 1932 zložil prvé
Čítať viac …

Sniežik sa nám chumelí

Sniežik sa nám chumelí, zima je zimička. Polia, lúky vybieli, zapadne cestička. Takto sa spieva v pesničke, a nielen v pesničke. Takto si spievame aj my v školskej družine, keď sa chystáme na školský zasnežený dvor. Pani Zima zakryla svojou perinou celý kraj a školský dvor náš milý. Veď naše detské srdiečka kopa snehu veľmi teší. Padá sniežik, padaj nám,
Čítať viac …

„Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“

24.10.2016 sa našej škole uskutočnila každoročne očakávaná akcia viažuca sa na knihy a knižnicu. Cieľ projektu sa zúročil v malých skupinkách, v ktorých si deti vzájomne pomáhali, radili si, navigovali sa a predovšetkým tvorili. Každý ročník mal svoju veku primeranú úlohu, ktorú sa snažil čo najlepšie zvládnuť.  Samotná práca sa nezaobišla bez smiechu, vtipkovania, šantenia. Prváci, druháci a tretiaci pracovali s rozprávkami. Prváci  vyrábali pexesá,
Čítať viac …

Október – mesiac úcty k starším

Pozemský život je pár chvíľ. Je celý iba chvíľa. No bedár, kto neľúbil, ten sotva i tú chvíľu žil. Sotva v ňom duša žila. ( Viliam Turčány)   Môj príbeh rozprávam, a je to, ľudia, o vás. A slová, ktoré viem, sú vaše vlastné slová. Nemôžeš žiť bez človeka, ktorý by si ťa vážil, a ktorý by si cenil tvoje snaženie; ktorý by s tebou zdieľal radosti
Čítať viac …

Horolezecký krúžok

Po minulo ročnom „rozbiehacom“ roku, keď som začal pracovať s mladšími ročníkmi na krúžku, som bol v očakávaní koľko bude záujemcov o horolezecký krúžok tento školský rok. Po „marketingových“ besedách aj na iných školách sa prihlásilo do krúžku cca 15 detí viacerých vekových kategórií. Pribudli hlavne mladšie ročníky 6-7 ročný drobci. Zo „starej“ zostavy zostal Matúš Tinák s Terezkou a potom sa pridal aj Filip.
Čítať viac …