Archív pre kategóriu 'Krúžky'

Počítačový krúžok – Cesta do vesmíru 2

V druhej časti projektu „Cesta do vesmíru“ sme spoznali Slnečnú sústavu vo vzdelávacom prostredí Minecraft: Education Edition. Zábavnou formou sme si prehĺbili znalosti o Slnečnej sústave. Všímali sme si objekty Slnečnej sústavy. Zároveň sme vnímali rozdiely vo veľkostiach a vzdialenostiach. Ďakujeme tvorcovi mapy pánovi učiteľovi Pavlovi Janíčkovi z Českej republiky. Milan Dolník

Niesol kríž aj za nás

Žiaci z divadelného krúžku si pre nás pripravili hranú krížovú cestu. Nebolo to obyčajné divadlo z javiska. Javiskom totiž boli naše srdcia, v ktorých sme mohli prežívať  Ježišovu lásku. Ďakujeme účinkujúcim, ktorí nás krížovou cestou voviedli do nádherných dní Veľkej noci, do dní Božej milosti a lásky… Žiaci 1. až 4. ročníka  

Počítačový krúžok – Cesta do vesmíru 1.

V rámci počítačového krúžku žiaci 3. a 4. ročníka pracovali na projekte „Cesta do vesmíru“. Začali s pochopením termínov ako aerodynamika, gravitácia, tvar rakiet, pohon rakiet, nosná raketa – dopravný prostriedok poháňaný raketovými motormi a určený na vynášanie užitočných nákladov (umelých družíc, kozmických sond, kozmických lodí) do kozmického priestoru. V ďalšej časti krúžku sa už vydáme do vesmíru a spoznáme slnečnú sústavu vo vzdelávacom prostredí Minecraft: Education Edition.
Čítať viac …

Nová edukatívna pomôcka

Deti z počítačového krúžku sa ako prví zo žiakov našej školy zoznámili s novou edukatívnou pomôckou, šikovným robotom s menom Ozobot. Za päť kusov robotov Ozobot a za rozvoj robotiky na škole sme vďační aj finančnej podpore Rodičovského spoločenstva pri ZŠ sv. Vincenta de Paul v Leviciach. Deti mali z nových kamarátov ohromnú radosť. Miniatúrny programovateľný robot Ozobot má vlastnú inteligenciu založenú
Čítať viac …

Prezentácia tancov tanečnej školy Unlimited

V sobotu 27.januára sa v Športovej hale v Leviciach prezentovali všetky tanečné vystúpenia z tanečnej školy – Unlimited. Keďže v rámci CVČ sa naši predškoláci z MŠ a žiačky 1. ročníka zúčastňujú tanečných tréningov, nesmeli na tomto veľkom vystúpení chýbať. Ich úlohou bolo ukázať, čo sa s pani trénerkou za určité obdobie naučili. Bol to pre nich veľký zážitok, pretože vystupovali pred veľkým publikom a pred porotou. Na záver
Čítať viac …

Počítačový krúžok – prvý spoločný projekt

V rámci hlavnej časti počítačového krúžku, ktorá  je založená na vzdelávacom prostredí Minecraft: Education Edition, žiaci pracovali na projekte s názvom „Enviroprojekt“. Žiaci si projekt sami navrhli a pri tvorbe si vyskúšali aj programovanie s pomocou Microsoft MakeCode pre Minecraft. Úlohou bolo vybudovať vo vzdelávacom prostredí Minecraft: Education Edition mesto tak, aby v ňom boli zapracované prvky enviromentálnej ochrany a prvky udržateľného rozvoja
Čítať viac …

Počítačový krúžok

Počítačový krúžok navštevujú žiaci v dvoch skupinách. Prvú tvoria žiaci 3. a 4. ročníka a druhú žiaci 6. ročníka. Hlavná časť počítačového krúžku je založená na otvorenom vzdelávacom prostredí Minecraft: Education Edition, ktoré podporuje kreativitu, logiku, spoluprácu, slobodu experimentovať. Dá sa využiť k výuke všetkých typov predmetov pričom neexistuje limit na to, čo sa môže žiak v priebehu hry naučiť. V oboch skupinách sme
Čítať viac …