Archív pre marec, 2018

List od nášho adoptovaného chlapca Callista Christiana z Kene

 

Niesol kríž aj za nás

Žiaci z divadelného krúžku si pre nás pripravili hranú krížovú cestu. Nebolo to obyčajné divadlo z javiska. Javiskom totiž boli naše srdcia, v ktorých sme mohli prežívať  Ježišovu lásku. Ďakujeme účinkujúcim, ktorí nás krížovou cestou voviedli do nádherných dní Veľkej noci, do dní Božej milosti a lásky… Žiaci 1. až 4. ročníka  

Svetový deň vody na prvom stupni

22. marec je deň, v ktorom si každý rok viac uvedomujeme význam vody a zmysel starostlivosti o ňu. Dostatok čistej vody je dar, vôbec nie samozrejmý. Preto sme v tento deň prišli všetci oblečení v modrej farbe, spoločne sme na školskom dvore vytvorili veľkú kvapku vody. V jednotlivých triedach sme sa venovali tvorivým tematickým aktivitám, inštalovali sme vodné toky, riešili zábavné kvízy, rozprávali sme sa o vodných
Čítať viac …

Deň otvorených dverí

Pani učiteľka Terezka Mészárosová ocenená Odborom školstva v Nitre

Súčasťou nášho učiteľského kolektívu je aj pani učiteľka Terezka Mészárosová. Za svoju dlhoročnú obetavú a nezištnú prácu bola dnes aj vybraná a ocenená Odborom školstva v Nitre. Bola jednou z ocenených z celého nášho samosprávneho kraja. Pani učiteľka pravidelne pripravuje žiakov na vedomostné a umelecké súťaže, je autorkou a realizátorkou Diktátovej olympiády, triednou učiteľkou a vedúcou PK. Žiakom,  ale i svojim kolegom je vždy ochotná poskytnúť odborné rady, pomoc.
Čítať viac …

DOD na Katolíckej spojenej škole sv. Vincenta de Paul – rozpis a časový harmonogram aktivít

Byť odlišný je normálne

Pri príležitosti Svetového dňa Downovho syndrómu (21. marec 2018) sa žiaci V.B a VI.B rozhodli svojou aktívnou účasťou zvýšiť povedomie spoločnosti, žiakov a učiteľov o Downovom syndróme. Svoje sympatie a podporu ľuďom s DS vyjadrili obutím si ponožiek rôznej farby, čím  sa snažili pripomenúť, že každý sme iný a práve v tom spočíva čaro pestrosti sveta. V súvislosti s  ponožkovou
Čítať viac …